Tűzvédelem a munkahelyeken

 11.12.2015

Jogszabályi előírás szerint, már egy alkalmazott foglalkoztatása esetén kötelező a munkáltatónak a tűzvédelmet kialakítani. A tűzvédelem   a munkahelyeken az osztályba sorolással kezdődik. Ha meghaladja a létszám a hat foglalkoztatott főt, és fokozottan tűzveszélyes „A” besorolást kap a munkaterület, tűzvédelmi szabályzatot kell készíttetni. Alkalmazottait tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, tájékoztatni a tűzvédelmi szabályzat tartalmáról és a tűzriadó tervről. Az oktatásról naplót kell vezetni. Feladata még a munkáltatónak, hogy kialakítsa a tűzvédelmi stratégiát, tűzriadó tervet.

A tűzesetek elkerülése végett mindent meg kell tennie, amit a jogszabályok előírásai szerint. Fontos szempont, a szabályok betartását ellenőrzik a hatóságok, és hiányosság esetén tetemes bírságot róhatnak fel a vállalkozásnak. E mellett az árukat, vagyontárgyakat, és az életeket veszélyezteti a tűzvédelem be nem tartása. Az előírásokat a munkavállalóknak is be kell tartania. A vezetőnek feladata ennek ellenőrzése és szankcionálása mértékük szerint.